web builder
2Bethlehem

Hier probeer ik het één en ander uit te leggen over Domoticz en de Raspberry Pi. Dit is puur voor de hobby en naslag voor mijn eigen hobby.

Download het programma balenaEtcher. Hoewel een 8GB kaartje voldoende is raad ik je aan om een 16GB kaartje te nemen. Qua prijs is er niet veel verschil, het voordeel is dat je nooit ruimte tekort komt. Let er wel op dat je een degelijk kaartje (Class 10 / UHS-I) neem, zoals een Sandisk of Samsung. SD-kaarten vanaf 32GB kunnen problemen geven bij het booten van de Raspberry Pi.

Download een image van Raspian Stretch. Pak de Raspian image uit en start balenaEtcher op.
BalenaEtcher werkt in 3 stappen en wijzigd zich eigenlijk van zelf.

Sinds novemer 2016 heeft Raspbian standaard de SSH server uitgeschakeld, maar dit is eenvoudig op te lossen: maak een leeg bestand met de naam ‘ssh’, zonder extensie, aan in de boot partitie van de SD-kaart.

SSH Raspberry

Stop de SD-kaart in de Raspberry Pi en sluit een netwerk kabel aan. Na het opstarten zie je het IP-adres van de Raspberry Pi, schrijft dit ergens op. Indien de Raspberry niet aangesloten is op een monitor kun je het IP opzoeken in jouw modem/router of met een netwerk-scanner op je smartphone/tablet zoeken (met bv. de Fing app).

Log in via SSH met PuTTY. De gebruikers naam is pi en het wachtwoord raspberry.

PuTTY

Configuratie en optimalisatie

Begin met de raspi-config door het commando in te geven: sudo raspi-config

Raspberry 2Bethlehem

Kies voor onderstaande configuratie mogelijkheden:

1. Change User Password

4. Internationalisation Options (change timezone)

7. Advanced Options – Expand filesystem

7. Advanced Options – Memory Split, verander GPU naar 16MB)

8. Update

En start het systeem vervolgens opnieuw op met commando:  sudo reboot


Update het systeem met onderstaande commando’s:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade


Verwijder de gedownloade bestanden en herstart het systeem:

sudo apt-get clean

sudo reboot

Raspberry 2Bethlehem

Domoticz installeren

Installeer Domoticz met onderstaand commando:

sudo curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash 

Nadat de software is geïnstalleerd, zal de installatie starten en wordt er een aantal vragen gesteld. Beantwoord deze en vervolgens zal de installatie afgerond worden. Aan het einde komt er een een overzicht:

Raspberry 2Bethlehem

Herstart het systeem met commando:

sudo reboot

Overbodige services verwijderen

We gaan nu overbodig services als readKey (gebruikt veel cpu) en mongoose (blokkeert poort 443 voor het geval je SSL wilt gebruiken) verwijderen. Maak opnieuw verbinding met PuTTY en log in. Verwijder de service readKey met commando:

sudo update-rc.d readKey remove 

Verwijder service mongoose met commando:

sudo update-rc.d mongoose remove

Domoticz automatisch opstarten

Om ervoor te zorgen data Domoticz altijd automatisch opstart, moeten we een aantal wijzigingen in het systeem aanbrengen. Doe dit met onderstaande commando’s:

cd domoticz 

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d

sudo chmod +x  /etc/init.d/domoticz.sh

sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

De volgende stap is het opstart-script aanpassen en hierin de USERNAM, DAEMON en DAEMON_ARGS parameters aan te passen, zodat ze kloppen met jou instellingen. Standaard zal Domoticz geïnstalleerd zijn in ‘/home/pi/domoticz’ met poort 8080. Wanneer je hier van bent afgeweken (bijv. ander pad of ander poortnummer), dan kan je dit op deze plek aanpassen. Wanneer je alles ‘standaard’ wilt hebben, dan kan je onderstaande stap overslaan.

sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh 

USERNAME=pi 

DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME

DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"

Als je een ander poort nummer wilt gebruiken voor de webinterface, pas dan het poortnummer aan.

Start Domoticz met commando:

sudo service domoticz.sh start 

Nu kunnen via een browser connecteren naar Domoticz en kijken of hij draait via HTTP of HTTPS(Secure):

http://ipadres:8080 

https://ipadres:443

(ipadres is het IP adres van de Raspberry Pi)

Nadat Domoticz draait, is het verstandig om te kijken of er een update beschikbaar is. Dit doe je door naar “Setup – Check for Updates” te gaan binnen de Domoticz software. 

Mocht dit om e.o.a. reden niet lukken, dan kan dit nog via de console (SSH). Voer hiervoor onderstaande commando’s uit, nadat je via SSH bent ingelogd op de Raspberry Pi: 

cd domoticz 

./updaterelease

Start de Raspberry Pi nog een keer opnieuw op, om te kijken of het automatisch opstarten van Domoticz goed werkt.

sudo reboot 

Domoticz benaderen

Nu de server klaar is, kunnen we hem vanuit een willekeurige webbrowser benaderen, door naar onderstaande URL te gaan

http://IP_DOMOTICZ:8080

Domoticz 2Bethlehem